• تأثیر ادبیات در پیشبرد اهداف مشروطیت

    تأثیر ادبیات در پیشبرد اهداف مشروطیت

    به قلم: دکتر پرستو یمینی □ مقدمه بررسی تاریخ صد و پنجاه ساله‌ی اخیرشعر فارسی، این نکته را به‌اثبات می‌رساند که شعرِ اغلب شعرا در این دوره انعکاس مبارزات سیاسی ـ اجتماعی ملتی‌ست که به‌دنبال تحمل سال‌ها ظلم و جور از سوی شاهان مستبد و خودکامه‌ی قاجار، قرار خویش از کف داده و با مشاهده‌ی