• نکاتی در مورد خرید منزل در نقاط مختلف تهران

    نکاتی در مورد خرید منزل در نقاط مختلف تهران

    پایگاه خبری نمانامه: موج مهاجرت داخلی از مناطق روستایی و کم تر توسعه یافته کشور به دلیل مشکلات بیکاری، خشکسالی، کم آبی و چالش های زیست محیطی به مراکز استان های بزرگ کشور مثل یزد و تهران و البرز و خراسان رضوی در یک دهه اخیر روند صعودی داشته است و شاهد تغییر در هرم