• فیلم ایکسونامی یک مستند منتقدانه و افشاگرانه!

    فیلم ایکسونامی یک مستند منتقدانه و افشاگرانه!

    جبارآذین نمایش خصوصی مستند”ایکسونامی” به سیاق نمایش خصوصی دیگر فیلم ها در محافل و سالن های سینمایی، در چند سینمای حوزه هنری با حضور میهمان ها، طلاب و کارشناس ها برگزار شد. جدا از مضامین و ساختار و کاستی ها وامتیازهای این فیلم، نمایش آن، با واکنش تند و جالب سازمان اشتباهی سینمایی که خود