• نقد و بررسی مستند «سیل بند»

    نقد و بررسی مستند «سیل بند»

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: شبکه سه سیما با پخش مستند حرفه ای «سیل بند» ساخته جسورانه محمد دیندار، پژوهشگر، نویسنده، منقد و مستند ساز آثار متفاوت و استراتژیک درباره رخدادهای مهم اجتماعی و رویدادهای طبیعی، مخاطبان خود را به تماشای ابعاد گوناگون حادثه سیل و اوضاع سیل زدگان، کوتاهی ها،غفلتها و امدادهای