• تاریخچه سینمای مستند ایران

    تاریخچه سینمای مستند ایران

    به قلم: دکتر حسن نامور ( کارشناس و مدرس سینما) تنظیم و گردآوری: امیرحسین حبیبی (دانشجوی رشته فیلمسازی)  در بررسی تاریخ سینمای مستند حال حاضر می توانیم از مایکل مور با تهیه مستند فارنهایت ۹/۱۱ وبولینگ برای کلمباین از کارهای ارزشمند این مستند ساز امریکایی نام ببریم. همچنین گادفری رجیو نیز می تواند از مستند