• نویسندگی و گویندگی درباره «قصه» و «دست‌های مادر»

    نویسندگی و گویندگی درباره «قصه» و «دست‌های مادر»

      پایگاه خبری نمانامه: برنامه «از واژه تا صدا» مسابقه‌ ویژه نویسندگی و‌ گویندگی گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که جمعه‌ها پخش می‌شود. این برنامه که مسابقه‌ای ۲ مرحله‌ای با همراهی ۲ نفر شرکت‌کننده حضوری و یک نفر شرکت‌کننده تلفنی است با موضوعات مختلفی برگزار می‌شود که شرکت‌کنندگان در آن متن‌های خود را نوشته و قرائت می‌کنند