• نگاهی به برنامه تلویزیونی مسابقه «ایران»

    نگاهی به برنامه تلویزیونی مسابقه «ایران»

    به قلم: رضا صائمی پایگاه خبری نمانامه: اولین قسمت از برنامه تلویزیونی مسابقه «ایران» با اجرای سام درخشانی شب گذشته از شبکه یک پخش شد. شاید بیش از هر چیزی عنوان «ایران» به عنوان شناسنامه یک مسابقه تلویزیونی، کنجکاوی برانگیز باشد. عنوانی که صرفا انتخاب یک اسم تزیینی نیست، بلکه هم نسبت منطقی و نشانه