• رامونا محمدی؛ مزایای خواندن چیست؟

    رامونا محمدی؛ مزایای خواندن چیست؟

      چرا باید مطالعه داشت؟هشت دلیلی که خواندن کتب به زندگی مان کمک می کند   کسی نمی داند ریشه و مبدا “خواندن و نوشتن” دقیقا به چه دوره ای برمی گردد. بی نهایت قصه و داستان در دل تاریخ بشریت نقش بسته که هم می تواند درک مان را از جهان گسترش دهد و