• نمایش «کلوچه دارچینی» به کارگردانی مریم کاظمی

    نمایش «کلوچه دارچینی» به کارگردانی مریم کاظمی

    پایگاه خبری نمانامه: نمایش »کلوچه دارچینی» که اولین بار در سال ۹۳ با بازی حسین محب‌اهری در مرکز تولید تئاتر کانون به اجرا در آمده بود، قرار است یکبار دیگر به سفارش کانون روی صحنه برود. مریم کاظمی درباره اجرای مجدد این نمایش توضیح داد: قرار است بهمن و اسفند ۹۸ نمایش «کلوچه دارچینی» را