• ترانه زیبای فدا کردی از مریم زاهدی

    ترانه زیبای فدا کردی از مریم زاهدی

    “فدا کردی” تو که هرلحظه از عمرت بپاى مردمت سر شد براى تو چه پایانى به غیر از عشق مقدر شد همه مردم و این غصه به یکباره سیاهپوش کرد مگه میشه که اشکامون و یک روزى فراموش کرد دل داغ دیده ى مادر چه فریادى به اوج میزد مگه میشه ندید خون عزیزایى که