• رسوایی مرگ مریلین مونرو!

    رسوایی مرگ مریلین مونرو!

    به تازگی تصویری از سردخانه جسد مریلین مونرو پس از گذشت تقریباً شش دهه از مرگ او منتشر شده است. عکس‌ها فقط چند ساعت پس از مرگ او گرفته شده است. یک عکاس معروف توانسته با پرداخت رشوه به نگهبانان وارد سردخانه پزشکی قانونی شود. به گزارش تابناک، برنامه تلویزیونی تحت عنوان «رسوایی مرگ مریلین