• انتشارات نیستان در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب

    انتشارات نیستان در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب

    پایگاه خبری نمانامه: انتشارات «کتاب نیستان» در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با نشر بیش از بیست فیلمنامه سینمایی از پیشتازان این عرصه است.به گزارش رسیده، با توجه به این که ناشرین متعددی به انتشار کتاب های سینمایی توجه نشان می دهند؛ اما این نکته قابل بررسی است که بیشترین آنها