• انسان نئاندرتال ؛ چهره واقعی انسانی که هزاران سال پیش زیسته است!

    انسان نئاندرتال ؛ چهره واقعی انسانی که هزاران سال پیش زیسته است!

    پایگاه خبری نمانامه: دانشمندان چهره شخص نئاندرتای که ۱۵۰ هزار سال پیش مرده را بازسازی کردند. این شخص در نزدیکی غاری در آلتامورای ایتالیا، لامالونگا (Lamalunga) پیدا شده است. محققان می گویند که این شخص احتمالا بین ۱۲۸ تا ۱۸۷ هزار سال پیش مرده و آن ها همچنین توسط DNA فرد دریافته اند که او