• مرده‌ی نو؛ داستان‌هایی که مزاحم یکدیگرند!

    مرده‌ی نو؛ داستان‌هایی که مزاحم یکدیگرند!

    پایگاه خبری نمانامه: مرده‌ی نو مجموعه‌ای شامل ده داستان کوتاه است. احمد درخشان نویسنده‌ی این مجموعه پیش‌تر کتاب تغییر مسیر بادها غدغن است را منتشر کرده بود. او با انتشار این مجموعه نشان داد که قصد دارد داستان‌نویسی را با جدیت دنبال کند. قصدی که بی‌تردید در کار هر نویسنده‌ای اثرگذار است و در سیر