• پنهان کاری کودک‌آزاری توسط خانواده‌ها از ترس آبروریزی

    پنهان کاری کودک‌آزاری توسط خانواده‌ها از ترس آبروریزی

    پایگاه خبری نمانامه: رئیس اورژانس اجتماعی کشور با بیان اینکه هرجا فردی متوجه شود آسیبی کودکی را تهدید می‌کند، موظف است این موارد را به نهادهای قضایی گزارش دهد، گفت: بر اساس قانون حمایت از حقوق کودکان، در صورتی که این فرد از گزارش این دست اتفاقات امتناع کند برایش تا شش ماه حبس پیش