• زندگینامه غلامحسن فخیمی شاعر خوش قریحه ابهری

    زندگینامه غلامحسن فخیمی شاعر خوش قریحه ابهری

      پایگاه خبری نمانامه: غلامحسن فخیمی متخلص به (مرآت) متولد ۱۳۲۲ شهرستان ابهر و ساکن تهران است، سرودن شعر در خانواده وی موروثی بود و به همین خاطر شعر را از کودکی آغاز نمود. اشعارش به زبان ترکی و فارسی در انواع غزل، قصیده، دوبیتی و رباعی است. او شاعر یک بعدی نیست و هم