• کمال فیض آبادی مدیر عامل شهرک سینمایی ایران ( غزالی ) + عکس

    کمال فیض آبادی مدیر عامل شهرک سینمایی ایران ( غزالی ) + عکس

    کمال فیض آبادی مدیر شهرک سینمایی تلویزیونی غزالی  درباره تغییرات جدید در این شهرک و حضورش در این چند ماه در مجموعه بیان کرد: من حدود ۹ ماه است که در شهرک سینمایی ایران مشغول خدمت هستم و در این فاصله خوشبختانه میزبان پروژه های زیادی هستیم. وی ادامه داد: هم اکنون چند پروژه از جمله سریال