مدیر آموزشگاه سینمایی ایران
15 سپتامبر 2017

✍️ پیام استاد “اصغر محبی” مدیر آموزشگاه سینمایی ایران بمناسبت روز ملی سینما

🎦 “پدیده سینما” امروز جایگاهی فراتر از دهه های نخستین یافته است. به این معنا که هرچند سینما در ابتدا بعنوان صنعت / سرگرمی ظهور یافت، اما بعدا به مثابه کودکی با آزمون و خطا – نه تنها ایستادن و پیش رفتن، بلکه بیان و تکلم را نیز آموخت و زبان خاص خود را یافت. […]