• نحوه دریافت بیمه بیکاری در سال  ۹۷ و شرایط آن

    نحوه دریافت بیمه بیکاری در سال ۹۷ و شرایط آن

    پایگاه خبری نمانامه: بیمه بیکاری یک حق برای کارگران در قالب قانون کار است و مجردان به مدت ۳۶ ماه و متاهلان به مدت ۵۰ ماه می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند. هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه شما به تامین اجتماعی بیشتر باشد، مبلغ دریافتی بیمه بیکاری و دریافت سقف ماهانه، افزایش خواهد یافت.