• ملّت‌گرایی «ناسیونالیسم» و عناصر تشکیل‌دهنده‌ آن

    ملّت‌گرایی «ناسیونالیسم» و عناصر تشکیل‌دهنده‌ آن

    به قلم: دکتر محمّدرضا بیگدلی □ تلاش و فداکاری ملّت‌ها، برای کسب استقلال ملّی و آزادی و یا جلوگیری از تجاوز به آن، یکی از پُرشورترین حوادث و اتفاقات تاریخ بشر است. استقلال یا آزادی ملّی، از دوران باستان مهم‌ترین محرک و بزرگ‌ترین عامل در حوادث تاریخی بوده و با پیشرفت تمدن، فرهنگ، تکنولوژی، فناوری

  • جشن های ملی بهمنگان، سده و نوروز

    جشن های ملی بهمنگان، سده و نوروز

    دکتر محمّدرضا بیگدلی ۱ـ مدخل از میان جشن‌های بی‌شمار مانند: فروردینگان، اردیبهشتگان، خوردادگان، تیرگان، امردادگان، شهریورگان، مهرگان، آبانگان، آذرگان، دیگان، بهمنگان، اسفندارمه‌گان، جشن‌های گاهنبار و سده، جشن نوروز از همه‌ مهمّ‌تر و با تفصیل بیشتری برگزار می‌گشته است.۱ امّا نخست، لازم می‌آید به معانی دو واژه «جشن»، «بهمن» و «فروهر» اشاره‌ای شود. ۲ـ واژه و