• راهکارهائی برای رسیدن به حقیقت!

    راهکارهائی برای رسیدن به حقیقت!

    به قلم: محمود زنجانی ۱ـ روش عینی و دیداری، یعنی انسان موضوعی را با چشم ببیند و به واقعیت و یقین برسد. ۲ـ تجربه و آزمایش‌های علمی، که تنها دانشمندان قادرند به آن دست یابند و سایرین بایستی از تجربه و علم آن‌ها پیروی کنند، مانند دانش‌های ستاره‌شناسی، زیست‌شناسی، فیزیولوژی، فیزیک، شیمی و سایر علوم