• زنده یاد :  هوشنگˏ صالحی تبار (مشی برا) / محمد کریم جوهری

    زنده یاد : هوشنگˏ صالحی تبار (مشی برا) / محمد کریم جوهری

    یادی از برجسته استادˏ دانشمند و فرزانه یˏ کرمانشاه ٬ زنده یاد : هوشنگˏ صالحی تبار (مشی برا) ! زاده یˏ: (سومˏ مهرˏ ۱۳۱۲) ٬ و چشم بسته از جهان در : (۲۴ تیرˏ ۱۳۷۸) خورشیدی   !   فعالیت های استاد هوشنگˏ صالحی تبار : ۱- نویسنده ٬ ۲- نویسنده یˏ روزنامه ها ٬

  • (کرمانشاه ….. !) ا محمد کریم جوهری (رهروˏ کرمانشاهی)

    (کرمانشاه ….. !) ا محمد کریم جوهری (رهروˏ کرمانشاهی)

    دوتاییˏ وابسته یˏ واژه دار = به جایˏ نامˏ پیشینیˏ : (مثنویˏ موشح) ٬ با واژه هایˏ = (موشحˏ) : کرمانشاه ! برایˏ روزˏ کرمانشاهˏ بزرگ ! *** شهرˏ دل شهرˏ ماه کرمانشاه ! ای دیارˏ پگاه کرمانشاه ! با تو بیدار و زنده و شادم ! سرفراز و دلیر و آبادم ! تو مرا