• نامزدهای بخش مسابقه نمایشنامه نویسی دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی

    نامزدهای بخش مسابقه نمایشنامه نویسی دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی

    پایگاه خبری نمانامه: گروه داوری بخش مسابقه نمایشنامه نوسیس جشنواره متشکل از : محمد چرمشیر، علی عابدی و مهدی کوشکی پس از بررسی آثار رسیده به مرحله نهایی، سه نمایشنامه را به عنوان نامزدهای نهایی بخش مسابقه نمایشنامه نویسی معرفی کردند که عبارتند از:۱- “نهنگ تنها در ساحل پهلو می گیرد ” نوشته مهدی میرباقری۲-