• ترور شخصیتی وزیر پیشنهادی ارشاد!

    ترور شخصیتی وزیر پیشنهادی ارشاد!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: چند روز پیش از اعلام بخشی از نظرات آقای اسماعیلی، وزیر ارشاد پیشنهادی آقای رییسی، در یادداشتی تحلیلی از اینکاره نبودن او نوشتم که به رغم استقبال اهالی خردمند فرهنگ و هنر با سکوت منافع طلبان فرهنگ و هنر به ویژه سینما روبرو شد. بعد از ارائه نظریه