• سناریونویسی در بحران / سرتیب دوم ستاد محمد مسعود بهمنی

    سناریونویسی در بحران / سرتیب دوم ستاد محمد مسعود بهمنی

    پایگاه خبری نمانامه: کتاب «سناریونویسی در بحران» نوشته محمدمسعود بهمنی در چهار فصل از سوی انتشارات ایران سبز راهی بازار نشر شد. فصل‌های این کتاب به «ضرورت طرح‌ریزی و سناریو نویسی»، «آینده‌نگری و سناریونویسی» و «طرح‌ریزی و تمرین» می‌پردازند. مؤلف در فصل نخست با عنوان «ضرورت طرح‌ریزی و سناریو‌نویسی» معتقد است که منظور از طرح‌ریزی و سناریو‌نویسی،

  • بحران آب در ایران/ استاد محمد مسعود بهمنی و مرتضی بهمنی

    بحران آب در ایران/ استاد محمد مسعود بهمنی و مرتضی بهمنی

    جمعیت ایران طی هشت دهه گذشته حدود ۷ برابر شده و از کمتر از ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ شمسی به بیش از ۷۶ میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۱ رسیده است. همچنین بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است، بر این اساس میزان سرانه آب تجدیدپذیر کشور از میزان