محمد رضا مقدسیان
چهل و نهمین قسمت از برنامه سینمایی هفت 25 ژانویه 2020

چهل و نهمین قسمت از برنامه سینمایی هفت

هم اکنون چهل و نهمین قسمت از برنامه سینمایی هفت از شبکه سوم سیما با موضوعات مهمی همراه بود. محمدرضا عباسیان مهمان این برنامه در مورد مستند سازی گفت: این حمایت هایی که در سال های اخیر در زمینه مستندسازی در سوریه و عراق صورت گرفت به پیشرفت مستند کمک کرد. دیده شدن این جنس […]