• عیادت رئیس سازمان سینمایی از رضا رویگری

    عیادت رئیس سازمان سینمایی از رضا رویگری

    عیادت مدیران جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رضا رویگری

  • آقایان خزاعی و نیرومند، تبریک و هشدار!

    آقایان خزاعی و نیرومند، تبریک و هشدار!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: گزینش آقایان محمد خزاعی و محمدحسین نیرومند با توجه به شناخت و شرافتی که از هر دو این دوستان قدیم سراغ دارم، برای مقام های ریاست سازمان سینمایی و معاونت هنری وزارت ارشاد، به هر دلیل که باشد، خوشایند اهالی فرهنگ و هنراست، ولی این خوشایندی به معنای