• میرزای شیرازی ؛ رهبر نهضت تنباکو ، قهرمان مبارزه با استعمار

    میرزای شیرازی ؛ رهبر نهضت تنباکو ، قهرمان مبارزه با استعمار

    پایگاه خبری نمانامه: سید محمد حسن حسینی معروف به میرزای شیرازی فرزند میرزا محمود در ۱۵ جمادی الاول سال ۱۲۳۰ه.ق در فضایی علمی و معنوی در شیراز متولد شد. پدر او در همان سالهای تولد وفات یافته و وی تحت تربیت دایی دانشمندش سید حسین مجدالاشراف قرار گرفت. محمد حسن درچهار سالکی به مکتب رفته