• نگاهی به زندگینامه رهی معیّری

    نگاهی به زندگینامه رهی معیّری

    به قلم: محمد بی‌ریای گیلانی (شیدا) یادداشت فرستنده: صورت دست‌وشته‌ی «یاد رهی» به قلم شاعر غزل‌سرا و صائب‌شناس بی‌بدیل، استاد محمد بی‌ریای گیلانی، متخلص به «شیدا» (زاده‌ی ۱۲۹۸ بندر انزلی ـ درگذشته‌ی ۱۳۷۳ نیشابور). رهی معیّری، غزل‌سرای توانای معاصر، در روز بیست و هفتم آبان ماه سال یک هزار و سیصد و چهل و هفت