• آخرین روزهای سقوط پهلوی

    آخرین روزهای سقوط پهلوی

    روزهای خونین تهران ۵۷ به روایت اشپیگل ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی پایگاه خبری نمانامه: محمدرضاشاه پهلوی حاکم ایران، دیگر رابطه‌ای با ملت خود ندارد. ظاهرا او همواره بهترین‌ها را برای ملتش خواسته اما اینک از همان ملت ناامید شده است. به همین خاطر شاید بهتر باشد که ملت دیگری برای خود دست‌و‌پا کند. مردی که از