• زندگی نامه محمدعلی تربیت

    زندگی نامه محمدعلی تربیت

    به قلم: محمدتقی سبکدل □ محمدعلی تربیت، یکی از رجال فرهنگ و معارف آذربایجان که خدمات ارزنده‌ای به معارف کشور انجام داده است، در تیرماه ۱۳۱۸، از جهان درگذشت و این مختصر به همین مناسب به ماهنامه‌ی حافظ تقدیم می‌شود. محمدعلی‌ تربیت، فرزند میرزا صادق (از احفاد میرزا مهدی‌خان استرآبادی، مؤلف تاریخ جهان‌گشای نادری  و