• مقدمه و تقریظ بر دیوان شعر فرزان سامانی

    مقدمه و تقریظ بر دیوان شعر فرزان سامانی

    به قلم: پروفسور سیدحسن امین (حقوقدان، فیلسوف، ادیب و شاعر) ۱- درآمد کتاب حاضر، مجموعه اشعار سخنور بزرگوار و شاعر ارزشمند هم‌روزگار ما، خجسته‌یاد، روان شاد، مصطفی سامانی‌نژاد، متخلص به «فرزان سامانی» است و این نوشته نیز دویست و پنجاه و هفتمین مقدمه‌یی است که این بنده بر کتاب‌های مختلف اعم از آثار کلاسیک مانند