• مستند «آدور» (تلاطم) ساخته محمدصادق اسماعیلی

    مستند «آدور» (تلاطم) ساخته محمدصادق اسماعیلی

    محمدصادق اسماعیلی کارگردان مستند «آدور» (تلاطم) ، از ساخته های مرکز مستند سوره حوزه هنری که به بخش مسابقه سیزدهمین جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» راه یافته است گفت : «آدور» در فرهنگ مردم کرمان ریشه ای سه هزار ساله دارد و به معنی خارهایی است که در بیابان به صورت خودرو رشد می کند ولی