• چه رابطه ای بین هنر و علم وجود دارد؟

    چه رابطه ای بین هنر و علم وجود دارد؟

    پایگاه خبری نمانامه: «شما همیشه بیماری را از بیرون از بیمار می‌بینید و این به امکان درک شما از بیمار و همدردی با وی صدمه می‌زند. اگر ما دنیا را از چشم و درون بیماران ببینیم درک ما از آنان عوض می‌شود. اگر تنها یک نفر، یک نفر، از سینما بیرون آمد و بیماری را