• وطن خواهی در شعر سیاسی

    وطن خواهی در شعر سیاسی

    به قلم: محمدرضا درخشنده □ با وقوع انقلاب مشروطه، ادبیات فارسی در حوزه‌ی اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی دچار تحولات بنیادین گردید. مفاهیم ادبی چه در نثر و چه در نظم، رنگ و بوی اجتماعی و سیاسی گرفت و اندیشه‌ی تجددخواهی و نوگرایی و گریز از سکون، وجه غالب ادبیات فارسی گردید. در این میان، شعر