• نقد و بررسی سریال «از سرنوشت»!

    نقد و بررسی سریال «از سرنوشت»!

    سریال از سرنوشتِ؛ سریالی که باید از بیخ نوشت! نقدی بر سریال از سرنوشت به کارگردانی محمدرضا خردمندان به قلم برومند شکری سریال از سرنوشت که قرار است با پنجاه قسمت میهمان خانواده های ایرانی باشد و به درستی مشخص نیست ژانر قصه آن برای چه نوع مخاطب و در چه رده سنی تهیه و