• اصلانی با «نهان بر عیان» به هندسه هنر می پردازد

    اصلانی با «نهان بر عیان» به هندسه هنر می پردازد

    پایگاه خبری نمانامه: محمدرضا اصلانی از ساخت فیلم مستندی درباره نگارگری ایرانی مبتنی‌بر تجربه برگزاری نمایشگاه «نهان بر عیان» که در موزه هنرهای معاصر تهران برقرار است، خبر داد. محمدرضا اصلانی نویسنده، پژوهشگر و فیلمساز در شورای هنری نمایشگاه پژوهشی «عیان بر نهان» که از ۱۸ خرداد در موزه هنرهای معاصر تهران برقرار است، با