• سه مرحله‌ عشق مجازی، طبیعی و عرفانی شهریار

    سه مرحله‌ عشق مجازی، طبیعی و عرفانی شهریار

    به قلم: شمسی علیاری بـه شهریار بده گنج رازِ خود حافظ که گوهری تو و قدرِ تو گوهری داند □ محمدحسین بهجت خشکنابی از سرزمین شعله‌ها، آذربایجان، برخاسته و نام‌ و آوازه‌ی خود را در میان معاصران به‌عنوان شاعری سنّت‌گرا و عاشق، با نام حافظ ـ‌ که از دروازه‌ی قرآن وارد عرصه‌ی شاعری شده است