• «هفت خان» با محمدرضا گلزار؛ دست و پا زدن برای اندکی بیننده!

    «هفت خان» با محمدرضا گلزار؛ دست و پا زدن برای اندکی بیننده!

    پایگاه خبری نمانامه: «هفت خان»روز گذشته قسمت ٢٢ برنامه «هفت خان» با اجرای محمدرضا گلزار از پلتفرم نماوا پخش شد. برنامه ای که در این قسمت آن به عنوان مهمان از محمدامین کریم پور و همسرش دعوت کرده بود تا شاید بتواند به واسطه یکی از اینفلوئنسر های اینستاگرامی کمی به بیننده های خود اضافه