• اسامی داوران بخش «به علاوه فجر» جشنواره فجر

    اسامی داوران بخش «به علاوه فجر» جشنواره فجر

    پایگه خبری نمانامه: رحمان سیفی آزاد، محسن علیخانی و سپیده نظری پور داوری بخش «به علاوه فجر» سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را برعهده گرفتند. اعضای هیات داوران بخش «به علاوه فجر» سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند. رحمان سیفی آزاد، محسن علیخانی و سپیده نظری پور به داوری