• فرم ، محتوا و فانتزی در انیمیشن

    فرم ، محتوا و فانتزی در انیمیشن

    پایگاه خبری نمانامه: بحثی قدیمی در میان بسیاری از تئوریسین های سینما وجود دارد که فرم مقدم بر محتوا است و یا محتوا بر فرم. حال سوالی که بنده به عنوان یکی از طرفداران فرم دارم این است چطور میشود معنایی بدون شکل بیان تولید شود؟ اگر محتوا را اصل ساخت قرار دهیم بدون آنکه