• سریال زندگی از نو به زودی از شبکه پنج سیما

    سریال زندگی از نو به زودی از شبکه پنج سیما

      پایگاه خبری نمانامه: مهدی شفیعی تهیه کننده سریال زندگی از نو گفت: به زودی سریال تحویل پخش داده خواهد شد. تدوین رو به اتمام است و در کنار آن مراحل فنی هم در حال انجام است. البته هنوز زمان پخش مشخص نشده است و شبکه زمان پخش مشخصی اعلام نکرده است. وی در پاسخ