• واقعه شوم سوم شهریور ۱۳۲۰

    واقعه شوم سوم شهریور ۱۳۲۰

    به قلم: مجید مهران □ در هنگام اشغال ایران توسط نیروهای شوروی و انگلیس از شمال و جنوب و غرب کشور (استان‌های خوزستان و ایلام)، من شانزده سال داشتم و طبعاً آن‌چه که در تهران اتفاق افتاد و شایعات را می‌شنیدم، در خاطره‌ام نقش بسته است و می‌توانم وقایع مهمّی را که در آن موقع