• نگاهی به زندگینامه پرویز اتابکی

    نگاهی به زندگینامه پرویز اتابکی

    به قلم:  مجید مهران   کی رفته ای ز دل  که تمنّا کنم تو را   کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را (فروغی بسطامی) □ در روزهای پایانی اسفندماه ۱۳۸۳، یکی از فرهنگ‌دوستان و فرهیختگان این مرز و بوم کهن، که یک جهان علم و دانش و فضیلت بود و با تمام