• مریم (ماریا) زیاری

    مریم (ماریا) زیاری

    مریم (ماریا) زیاری بازم شب، بازم تو، بازم ترانه بازم من و حرفاى عاشقانه تو درگیر پیدا کردن من منم غرق باور کردن تو یه حس قشنگ و پر آرامشه که تا آخر عمر دارم نگاهتو تو هم پرسه من همراه من کنارم بمون، خاطره بساز با من کنار شمع و کنار ترانه تو رو