• موفقیت شعر آزاد «تولد ما» سروده «سجاد قنواتی»

    موفقیت شعر آزاد «تولد ما» سروده «سجاد قنواتی»

      پایگاه خبری نمانامه: شعر آزاد «تولد ما» موفق به دریافت جایزه ادبی بین‌المللی Premio poetico Internazionale “Francesco Forchia” I Versi non Scritti IV edizione شد شعر آزاد «تولد ما» سروده « دکتر سجاد قنواتی»با ترجمه ایتالیایی «غزل قربان‌پور»، Premio poetico Internazionale “Francesco Forchia” I Versi non Scritti IV edizione موفق به دریافت تقدیرنامه ویژه