• نقد و بررسی فیلم «زیر نظر»

    نقد و بررسی فیلم «زیر نظر»

    به قلم: ابراهیم عمران پایگاه خبری نمانامه: در تیتراژ پایانی فیلم «زیر نظر» مجید صالحی در معرفی عوامل فیلم «مشاور گویش» نیز نوشته شده که توجه فیلمساز به لهجه و گویش بازیگران بخصوص بازیگر نقش سرایدار که فردی افغان است را نشان می دهد. امری فرعی که در کلیت درهم فیلم با قصه ای آشنا،