• فیلم زندگی پنهان: تلاش با شکوه یک انسان

    فیلم زندگی پنهان: تلاش با شکوه یک انسان

    پایگاه خبری نمانامه: فیلم «زندگی پنهان» درباره مرد کشاورزی است که یک زندگی معمولی دارد و چیز زیادی از جهان نمی خواهد. گندم هایش را درو کند، سیب زمینی هایش را از خاک درآورد، به همسرش عشق بورزد، با دختربچه هایش بازی کند و مراقب مادرش باشد اما در موقعیت دشواری قرار می گیرد که