• میزان درآمد سرانه فقیرترین کشورهای جهان

    میزان درآمد سرانه فقیرترین کشورهای جهان

    پایگاه خبری نمانامه: مشخص کردن فقیرترین کشورهای جهان نیاز به جمع آوری داده های زیادی در حوزه های مختلف دارد که از درآمد سرانه هر شهروند آن کشور مهم ترین ملاک به شمار می آید. برخی از کشورهای جهان نه تنها کمترین میزان درآمد سرانه را دارند بلکه شهروندان آن ها حتی از داشتن سه