• مقایسه آماری تماشاگران سینما در شش ماه اول سال ۹۸ و ۹۷

    مقایسه آماری تماشاگران سینما در شش ماه اول سال ۹۸ و ۹۷

    مقایسه آماری تماشاگران سینما در شش ماه اول سال ۹۸ و ۹۷/ افزایش فروش فیلم‌ها و کاهش شش درصدی تماشاگران! . به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، میزان فروش سینمای ایران در شش ماه نخست سال ۹۸ به فروشی معادل ۱۷۸ میلیارد و ۳۶۸ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان رسیده است و طی این